Pont del ferrocarril

Pont del Ferrocarril

Tot i que el desembre de 1877 la tramuntana havia enderrocar les vies del pont de Colera la inauguració del pont del ferrocarril de Tarragona-Barcelona-França que a traves la població de Colera va tenir lloc a Portbou el dia 20 de gener de 1878, amb l’assistència nombroses autoritats civils i militars, espanyoles i franceses, que fou recollit per tota la premsa nacional.
Els túnels del tren a Colera són el de Grifeu de 586,40m el de St.Antoni de 359,80m i el de la Pineda de 816,80m
El viaducte de Colera té una alçada de 20 metres sobre el nivell de la vall, una longitud de la biga metàl·lica de 187,61m i un pes total de 248.836Kg. i està dividit en cinc trams , dos de 31 m i 3 de 41, 04m.