Edictes

Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10356 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 199-0 Edicte: 8823 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 145-0 Edicte: 6620 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte sobre delegació de funcions per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4864 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obra municipal
Exercici: 2018 Bop: 106-0 Edicte: 4760 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 99-0 Edicte: 4380 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient 1/2018 de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 76-0 Edicte: 3290 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual de text refós del PGOU
Exercici: 2018 Bop: 75-0 Edicte: 3359 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 67-0 Edicte: 2944 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 22-0 Edicte: 583 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia