Edictes

Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 3036 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial del Projecte de milloora de la zona esportiva
Exercici: 2021 Bop: 71-0 Edicte: 2963 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovacio inicial del projecte de reforma d'una plaça
Exercici: 2021 Bop: 70-0 Edicte: 2901 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 67-0 Edicte: 2793 AJUNTAMENT DE COLERA - Convocatòria per a l'elecció del jutge de pau substitut
Exercici: 2021 Bop: 62-0 Edicte: 2542 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva del Projecte de soterrament de creuaments de les xarxes de BT i telecomunicacions
Exercici: 2021 Bop: 62-0 Edicte: 2519 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva del Projecte de millora de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials
Exercici: 2021 Bop: 54-0 Edicte: 2153 AJUNTAMENT DE COLERA - Licitació per a l'alienació d'un bé immoble municipal
Exercici: 2021 Bop: 48-0 Edicte: 1890 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 17-0 Edicte: 435 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 14-0 Edicte: 314 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial del Projecte de millora de la xarxa d'evaquació d'aigües pluvials