Edictes

Exercici: 2020 Bop: 153-0 Edicte: 5718 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva d'una ordenança fiscal
Exercici: 2020 Bop: 150-0 Edicte: 5447 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària
Exercici: 2020 Bop: 147-0 Edicte: 5279 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial del Pla econòmic financer 2020-2021
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4722 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial del Pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica
Exercici: 2020 Bop: 118-0 Edicte: 3825 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3599 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva del Projecte d'actuacions de millora dels vials del casc històric de Colera
Exercici: 2020 Bop: 109-0 Edicte: 3274 AJUNTAMENT DE COLERA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 103-0 Edicte: 3122 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de venda no sedentària
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1713 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 23-0 Edicte: 735 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial d'un projecte d'obres