Edictes

Exercici: 2023 Bop: 12-0 Edicte: 247 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 11-0 Edicte: 237 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11772 AJUNTAMENT DE COLERA - Nomenament d'una funcionària de carrera
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11644 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu de diverses places per a l'estabilització d'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 11058 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 15/2022
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 11056 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 229-0 Edicte: 10491 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació del Pla de desplegament xarxa fibra òptica
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10091 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva del Projecte de pavimentació de la travessera del c/ Francesc Ribera al c/ Mar
Exercici: 2022 Bop: 214-0 Edicte: 9784 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per promoció interna, d'una plaça d'administratiu/va
Exercici: 2022 Bop: 199-0 Edicte: 9133 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 10/2022