Edictes

Exercici: 2020 Bop: 118-0 Edicte: 3825 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3599 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva del Projecte d'actuacions de millora dels vials del casc històric de Colera
Exercici: 2020 Bop: 109-0 Edicte: 3274 AJUNTAMENT DE COLERA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 103-0 Edicte: 3122 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de venda no sedentària
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1713 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 23-0 Edicte: 735 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 17-0 Edicte: 458 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10193 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial pressupost i plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10155 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9933 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020