Edictes

Exercici: 2022 Bop: 185-0 Edicte: 8415 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial del Projecte de pavimentació de la travessera del c/ Francesc Ribera al C/ Mar
Exercici: 2022 Bop: 179-0 Edicte: 8194 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 10/2022
Exercici: 2022 Bop: 156-0 Edicte: 7468 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial del projecte de reforma del cementiri municipal
Exercici: 2022 Bop: 134-0 Edicte: 6395 CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA - Aprovació de la relació de béns i drets afectats del projecte constructiu de la canonada de millora del subministrament d'aigua potable a Colera
Exercici: 2022 Bop: 107-0 Edicte: 4815 AJUNTAMENT DE COLERA - Delegació de funcions
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4671 AJUNTAMENT DE COLERA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4666 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4415 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 85-0 Edicte: 3772 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació de l'expedient d'alienació d'un bé immoble municipal
Exercici: 2022 Bop: 80-0 Edicte: 3426 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana