Edictes

Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9490 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 203-0 Edicte: 8826 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 165-0 Edicte: 7296 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient 1/2017 de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 161-0 Edicte: 7198 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obra municipal
Exercici: 2017 Bop: 151-0 Edicte: 6823 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte de delegació de funcions per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2017 Bop: 142-0 Edicte: 6335 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2017
Exercici: 2017 Bop: 132-0 Edicte: 6012 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual del text refós del PGOU
Exercici: 2017 Bop: 125-0 Edicte: 5675 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 111-0 Edicte: 5026 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual del text refós del PGOU
Exercici: 2017 Bop: 109-0 Edicte: 4677 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016