Edictes

Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1713 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 23-0 Edicte: 735 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 17-0 Edicte: 458 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10193 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial pressupost i plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10155 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9933 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 221-0 Edicte: 9081 AJUNTAMENT DE COLERA Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions de material escolar
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 9041 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 9/2019
Exercici: 2019 Bop: 201-0 Edicte: 8055 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 8069 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial de les bases reguladores de concessió d'ajuts escolars