Edictes

Exercici: 2018 Bop: 76-0 Edicte: 3290 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual de text refós del PGOU
Exercici: 2018 Bop: 75-0 Edicte: 3359 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 67-0 Edicte: 2944 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 22-0 Edicte: 583 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 647 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 10-0 Edicte: 114 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 3-0 Edicte: 11203 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 2-0 Edicte: 11118 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial d'Ordenació de la Rovellada
Exercici: 2018 Bop: 2-0 Edicte: 11117 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual del Text Refós del PGOU
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10921 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018