Edictes

Exercici: 2018 Bop: 22-0 Edicte: 583 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 647 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 10-0 Edicte: 114 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 3-0 Edicte: 11203 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 2-0 Edicte: 11118 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial d'Ordenació de la Rovellada
Exercici: 2018 Bop: 2-0 Edicte: 11117 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual del Text Refós del PGOU
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10921 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 242-0 Edicte: 10700 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 228-0 Edicte: 9959 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2017
Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9490 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'informació pública d'un projecte