Edictes

Exercici: 2021 Bop: 160-0 Edicte: 7252 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació de la concessió demanial per a la instal·lació d'un punt de recàrrega per vehicles elèctrics
Exercici: 2021 Bop: 142-0 Edicte: 6506 AJUNTAMENT DE COLERA - Licitació mitjançant concurs públic per procediment obert per a l'alienació d'un bé immoble municipal
Exercici: 2021 Bop: 135-0 Edicte: 6151 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 115-0 Edicte: 5337 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5260 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 113-0 Edicte: 5248 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 103-0 Edicte: 4667 AJUNTAMENT DE COLERA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 101-0 Edicte: 4539 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació de l'expedient d'alienació d'un bé immoble municipal
Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 3036 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial del Projecte de milloora de la zona esportiva
Exercici: 2021 Bop: 71-0 Edicte: 2963 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovacio inicial del projecte de reforma d'una plaça