Edictes

Exercici: 2019 Bop: 112-0 Edicte: 4612 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4379 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 76-0 Edicte: 2908 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 76-0 Edicte: 2901 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 1989 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'exposició pública dels expedients de modificació de crèdit 2/2019 i 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 1977 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'exposició pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 893 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'informació pública d'una llicència d'obres i usos provisionals
Exercici: 2019 Bop: 9-0 Edicte: 152 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10660 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10356 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019