Edictes

Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 893 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'informació pública d'una llicència d'obres i usos provisionals
Exercici: 2019 Bop: 9-0 Edicte: 152 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10660 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10356 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 199-0 Edicte: 8823 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 145-0 Edicte: 6620 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte sobre delegació de funcions per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4864 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obra municipal
Exercici: 2018 Bop: 106-0 Edicte: 4760 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 99-0 Edicte: 4380 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient 1/2018 de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 76-0 Edicte: 3290 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual de text refós del PGOU