Nota Informativa

L’Ajuntament de Colera ha rebut, entre d’altres, una subvenció de la Diputació de Girona per import de 677,43€ dins el marc de subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les comarques gironines per finançar projectes per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies, campanya 2017, import el qual ha estat destinat a despesa de programari de base dels ordinadors de les oficines municipals.