NOTA INFORMATIVA

L’Ajuntament de Colera ha rebut, entre d’altres, una subvenció de la Diputació de Girona per import de 2.414,96 € dins el marc de subvencions per a actuacions en camins rurals i matèria forestal, anualitat 2017; Aquest import serà destinat a arranjaments de camins rurals municipals inclosos dins el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals.