NOTA INFORMATIVA. SUBVENCIÓ

Dins el marc del Fons de cooperació econòmica i cultural 2021 de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Colera ha rebut una subvenció per import de 680,99€   per a la renovació del material de noves tecnologies,  una subvenció per import de 1.600€ per a la millora i arranjament de camins municipals, una subvenció per import de 6.840,45 € per ser destinada a diferents actuacions culturals dutes a terme al municipi,  una subvenció per import de 23.824,66€ per despeses corrents de neteja viària i enllumenat públic i una subvenció per import de 14.937,89€ per les dues  inversions consistents en canalitzar aigües pluvials i connexió carrer Vila de Llançà i  actuacions de millora i condicionament de la zona de Garbet.