NOTA INFORMATIVA: Subvenció

Dins el marc del Fons de cooperació econòmica i cultural de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Colera ha rebut una subvenció per import de 745,33€   per a la renovació del material de noves tecnologies de les oficines municipals,  una subvenció per import de 1.600€ per a la millora i arranjament de camins municipals, una subvenció per import de 6.363,00€ per ser destinada a diferents actuacions culturals dutes a terme al municipi  i una subvenció per import de 36.060€ per a inversions i que serà destinada al finançament de  les obres d’arranjament de les voreres i el ferm de diferents carrers de la Urbantizació Sant Miquel.