NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

Dins el marc del Fons de cooperació econòmica i cultural 2020 de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Colera ha rebut una subvenció per import de 721,47€   per a la renovació del material de noves tecnologies,  una subvenció per import de 1.600€ per a la millora i arranjament de camins municipals, una subvenció per import de 6.840,45 € per ser destinada a diferents actuacions culturals dutes a terme al municipi,  una subvenció per import de 33.262,55€ per despeses corrents de neteja viària i enllumenat públic i una subvenció per import de 5.500€ per adquisició de mobiliari públic.