NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

L’Ajuntament de Colera enguany ha rebut, entre d’altres, una subvenció per import de 2.655 € en concepte de prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal. L’Ajut ha estat concedit pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya; de l’import total concedit la quantitat de 1.513,35 € correspon al DARP i  l’import de 1.141,65 € correspon a l’ajut de la  Unió Europea (FEADER).