NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

L’Ajuntament de Colera dins de la campanya “Del Pla a l’Acció” exercici 2018-2019 del Departament de Medi Ambient  de la Diputació de Girona, ha rebut dues subvencions:  dins la Línia 1,  l’import de 1.242€ pel servei de comptabilitat i gestió energètica i elaboració informe seguiment del PAES; i  dins la Línia 3, ha rebut una subvenció per import de 15.000€ que  serà destinada a realitzar accions de millora energètica en edificis municipals.