NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

Dins el marc del Fons de cooperació econòmica i cultural de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Colera ha rebut una subvenció per import de 721,47€   per a la renovació del material de noves tecnologies de les oficines municipals,  una subvenció per import de 1.600€ per a la millora i arranjament de camins municipals, una subvenció per import de 6.840,45€ per ser destinada a diferents actuacions culturals dutes a terme al municipi  i una subvenció per import de 38.762,65€ per a inversions i que serà destinada al finançament de  les obres d’arranjament de les voreres i el ferm de diferents carrers del municipi i arranjament del parc infantil del passeig marítim.