NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

L’Ajuntament de Colera enguany ha rebut, entre d’altres, una subvenció de la Diputació de Girona per import de 40.000€ (exp.21/19) per finançar obres d’arranjament de les voreres i ferm urbanització Sant Miquel (F.3) i arranjament del Parc infantil passeig marítim