NOTA INFORMATIVA: SUBVENCIÓ

Dins el marc de la subvenció per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Colera ha rebut una subvenció per import de 2.636,06€ per a la reparació de l’escullera i anivellació de les platges.