NOTA INFORMATIVA: Subvenció

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, dins el marc d’ajuts a la gestió forestal sostenible – Annex 5 Infraestructures en la prevenció d’incendis forestals Ens Locals, ha concedit a l’Ajuntament de Colera una subvenció per import total de 21.000 €, dels quals 11.970 € han estat atorgats pel mateix Departament d’Agricultura i 9.030€ han estat atorgats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’actuació subvencionada que durà a terme l’Ajuntament consistirà en el manteniment de vies forestals estratègiques amb un pressupost d’execució total de 24.999,81€.

Dins el mateix marc d’ajuts en l’Annex 2, l’Ajuntament de Colera ha rebut per la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal una subvenció de 400,50€ dels quals 228,29€ han estat atorgats pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya (DARP) i 172,21€ han estat atorgats pel Fons europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).