NOTA INFORMATIVA: Subvenció

L’Ajuntament de Colera ha rebut per part del Departament de Medi Ambient de la Diputació de Girona una subvenció per import de 10.000€ dins el marc de la campanya “Del Pla a l’Acció” exercici 2017. Aquest import serà destinat a la substitució de les fusteries exteriors de les oficines de l’Ajuntament.