Obres de millora al local social “El Trull”

L’Ajuntament de Colera inverteix 15.057,40 euros en la rehabilitació de la coberta i els paraments interiors del local social “El Trull”.

L’objectiu d’aquesta reforma és erradicar les filtracions existents en la coberta del local situat en la Travessia Francesc Ribera, 24 cantonada C/Mar, que causen una degradació de part dels paraments verticals interiors de l’edifici. Per fer-ho es preveu l’extracció per posterior aprofitament de les teules de la zona afectada per tal de regularitzar i impermeabilitzar el suport, i la reposició d’aquestes. Tanmateix, es durà a terme una reparació de les teules trencades, una impermeabilització d’entregues amb paraments verticals i un sanejament dels paraments interiors afectats per humitats.

Aquesta és una obra subvencionada per la Diputació de Girona,  inclosa dins el marc del Programa Específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona del Pla únic d’obres i serveis 2012-2016.