Planejament en tràmits

Exp. 3/2017

Aprovació inicial d’una modificació puntual del text refós del PGOU.


Exp. 1/2016

Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU de Colera en l’àmbit del càmping Sant Miquel (Sector VI) i l’Horta del Capellà (Sector I).


Exp. 1/2015

Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU de Colera pel que fa a la disposició comuna referent a les construccions auxiliars.